Jump to content
Cover for Skogens roll i energi- och klimatomställningen
Isbn: 978-91-8975-417-1
Publisher: SNS Förlag
Category:
Science
Accessible since: September 2023

E-book

Skogens roll i energi- och klimatomställningen

Skogen är en värdefull resurs ur många avseenden. Utöver virkesproduktion erbjuder den nyttigheter såsom förnybar energiproduktion, insatser till biokemiska produkter, rekreationsmöjligheter och biologisk mångfald. Skogen är dock en begränsad resurs där nyttjandet av ett värde kan behöva göras på bekostnad av ett annat. I denna rapport analyserar Robert Lundmark den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen med utgångspunkt i de ekonomiska värdena av skogen, skogsbruket och skogens klimatnytta. Bör skogen stå kvar för klimatets skull eller brukas av samma anledning? Går det att undvika att kortsiktig klimatnytta sker på bekostnad av långsiktig klimatnytta och vice versa? Analysen visar på komplexiteten i sambanden mellan skogens olika nyttigheter och problematiken med förenklad målstyrning. Skogens samhällsnyttor måste beaktas tillsammans och avvägningar och prioriteringar är nödvändiga för att uppnå en balans mellan olika värden och ett för samhället optimalt nyttjande av skogen.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone