Jump to content
Cover for MILJÖHISTORIA – Insatser som gjorde skillnad
Isbn: 978-91-8985-812-1
Publisher: Bookea
Category:
Science
Accessible since: September 2023

E-book

MILJÖHISTORIA – Insatser som gjorde skillnad

Syftet med denna antologi är att berätta delar av miljöhistorien.

I denna bok sträcker sig historien från slutat av 1960-talet och fram till idag. Det är den ideella föreningen ELMA (Erfarenheter – Lärdomar – MiljöArbete) som har tagit fram antologin med hjälp av sina medlemmar. 13 artiklar blev det, alla skrivna under pandemin som härjade åren 2020–2021 och krävde nytänkande när det gäller föreningsaktiviteter..

I boken behandlas frågor om bl a målkonflikter, regelstyrning, internationell samverkan, teknikutveckling och användningen av frivilliga system inom miljöområdet.

 

Förlaget gör följande bedömning efter en utförlig granskning:

Författarna skriver pedagogiskt och förklarar det stora ämnet miljöhistoria konkret och lättbegripligt, som gör att man som lekman kan ta till sig den intressanta texten. Antologin är också intressant för läsare som vill lära sig mer om bakgrunden till dagens miljöpolitik, hur diskussionerna har gått de senaste årtiondena och få fakta förklarat.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone